El DITC se une al The Take Down Project

El Programa DITC de la Universidad de San Andrés se acaba de unir al programa The Takedown Project.

El Programa DITC de la Universidad de San Andrés se acaba de unir al programa The Takedown Project.